ICT en Techniek

Online SWOT-analyse doen

zaterdag, 17-8-2019  

Aangezien veel mensen niet goed weten wat een SWOT-analyse eigenlijk is, volgt hier eerst een korte uitleg. Dit type analyse is bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van jouw bedrijf. Tijdens een SWOT-analyse analyseer je vier verschillende aspecten. Op de website van Teamleader.nl vind je veel informatie over deze vier aspecten, welke (in de juiste volgorde) als volgt zijn:

  • Strengths, oftewel de krachten van je bedrijf, waar je goed in bent.
  • Weaknesses, oftewel de zwaktes / risicogebieden van je bedrijf, zoals gebrek aan kunde.
  • Opportunities, de kansen voor jouw bedrijf, zoals potentiële klanten. 
  • Threats, de gevaren / bedreigingen voor jouw bedrijf, zoals concurrenten.

Alle deze vier aspecten worden tijdens zo’n analyse besproken en volledig in kaart gebracht. Dit kun je natuurlijk zelf doen, sterker nog, iedere ondernemer doet er goed aan een dergelijke analyse elk jaar opnieuw te maken. Je hebt daarna een veel beter beeld van de mogelijkheden voor jouw bedrijf en kunt hierop inspelen door jouw manier van ondernemen aan te passen. Als je bovendien dankzij deze SWOT-analyse weet wat de zwakke plekken van je onderneming zijn kun je hier iets aan doen en zorgen dat deze je niet fataal worden. Het analyseren van de gevaren voor jouw bedrijf is naar mijn mening de meest interessant.

SWOT-analyse: Jouw concurrenten

Online SWOT-analyse doenvierde aspect van een SWOT-analyse gaat over de ‘threats’ oftewel de gevaren voor jouw bedrijf. Dit kunnen simpelweg fluctueringen in de markt zijn, of een oververzadiging van het marktgebied, maar in beide gevallen heeft het alles te maken met je concurrenten. Het is zeer verstandig om als ondernemer of zakelijk leider van een bedrijf af en toe je concurrenten te bestuderen. Je kijkt in zo’n geval naar het product dat ze aanbieden, in hoeverre kun je daar bijvoorbeeld van afwijken en wat kun je beter doen dan zij? Daarnaast is hun werkwijze, prijs en strategie zeer interessant voor jou. Want als jij snapt hoe en waarom jouw concurrent iets doet, kun je hetzelfde doen, maar dan beter! Als ondernemer moet je je concurrenten altijd een stap voor zijn, en dat kan maar op één manier: Je moet precies weten wat ze doen! Een SWOT-analyse helpt je hierbij. Daarmee kun je in kaart brengen wat jouw concurrent precies doet, hoe deze het op de markt zet en waarom die aanpak voor hen wel (of niet) werkt. Al deze informatie kun je gebruiken om jouw eigen product of dienst te verbeteren en potentiële klanten voor jezelf te houden.

De kansen voor jouw bedrijf

Kansen spelen zich altijd buiten je onderneming af, maar wel binnen dat marktsegment en doorgaans in dezelfde omgeving, of dat nu Nederland of Europa is. Om kansen te kunnen pakken moet je weten waar deze zich bevinden, en daarvoor is een SWOT-analyse zo goed. Daarmee analyseer je namelijk waar je mogelijkheden liggen, en hoe je daar met je onderneming slim op kunt inspelen. Door precies te weten waar je kansen liggen kun je ze grijpen, of juist selectief zijn omdat het er meer zijn dan je van tevoren dacht. Wil jij ook meer inzicht in je bedrijf? Voer dan een SWOT-analyse uit met behulp van het handige stappenplan op de website van Teamleader!


Comments are closed.